Welkom bij Stichting de Bosrand Wageningen.

 

Stichting de Bosrand Wageningen is maart 2017 opgericht.

De Stichting heeft als doel:

 1. Het bevorderen van sociaal en duurzaam verantwoorde landbouw en in het bijzonder een bijdrage hieraan leveren binnen Pluktuin de Bosrand te Wageningen, hierna ook te noemen: "de Pluktuin";

 2. Het creëren van een prettige werk- en verblijfsplaats en het organiseren van verbindende activiteiten voor de vrijjwilligers en bezoekers van de pluktuin;
 3. Het bevorderen van natuurbesef en natuurbeleving in het bijzonder binnen de Pluktuin;

 4. Mogelijkheden te creëren van kleinschalige landbouwzorg binnen de Pluktuin of binnen een - nog op te richten - groter samenwerkingsverband op het gebied van landbouwzorg in Wageningen.

En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn. 

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. In de activiteiten van de pluktuin te participeren. De uitwerking van deze participatie wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met het bedrijf Pluktuin de Bosrand;
  2. Het verrichten van alle handelingen die in de ruimste zin van het woord met genoemde doelen verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Het vermogen van de Stichting zal gevormd worden door: 

  1. subsidie en donaties;

  2. schenkingen, erfstellingen en legaten;

  3. alle andere verkrijgingen en baten;

  4. de inkomsten uit het vermogen van de Stichting.

 

Projecten:

Stichting de Bosrand heeft sinds de oprichting de volgende projecten uitgevoerd.

Tijdens Burendag 2019 hebben we 3 opbergbankjes voor het kinderspeelgoed getimmerd.

Tijdens NLDoet 2019 hebben we 3 extra compostbakken gemaakt.

Tijdens Burendag 2018 is er begin gemaakt met aanleg van pergola waar we later (zodra er toestemming is van de gemeente) een overkapping en binnenruimte van willen maken.

Tijdens NLDoet 2018 is er een rietveldfilter - voor ecologische afvalwaterzuivering - aangelegd.

Tijdens Burendag 2017 is het rustpunt opgeknapt. Er is onder meer een waterdichte koffiecorner gemaakt zodat wandelaars en fietsers ook met slecht weer koffie of thee kunnen zetten. Verder is er onkruid gewied en zijn er wat nieuwe plantjes neer gezet.

Tijdens NLDoet 2017 de pipowagen opgeknapt zodat de vrijwilligers tijdens een regenbui weer goed kunnen schuilen.

Daarnaast werken diverse vrijwilligers van de Stichting aan het onderhoud van de Pluktuin.

We hebben een aantal gesprekken gehad met mensen die mogelijk tuintherapie zouden willen komen geven. Helaas liepen deze gesprekken steeds op niets uit, meestal als gevolg van gebrek aan binnenruimte.

 

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 maart 2020 gaan we weer meedoen met NLDoet 2020. We willen dan 7 poeren gaan plaatsen voor uitbreiding van de overkapping. Tevens willen we het terras eronder egaliseren en tegelen. Komt u ook helpen?

Daarnaast zouden we dit nog meer activiteiten in de Pluktuin willen organiseren, zoals bijvoorbeeld een muziekuitvoering. Ons budget hiervoor is - nog - beperkt. We kijken wat er binnen ons budget mogelijk is.

 

Bestuursleden gezocht:

De Stichting is opgericht met 3 bestuursleden, te weten Marina, Frits en Evelien. Helaas hebben om gezondheids redenen 2 van de oprichters hun functie moeten neerleggen (ze werken nog wel mee aan projecten). De stichting is daarom dringend op zoek naar in ieder geval 1, maar liefst 2, nieuwe bestuurders. Draagt u de stichting een warm hart toe en zou u eventueel een bestuursfunctie willen vervullen neem dan contact op met Frits (de secretaris van de stichting) via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.