Burendag 23 september 2018:  Bouw Pergola

We hebben tijdens de burendag met behulp van subsidie van het Oranjefonds en een donatie van Coöperatiefonds Rabobank Vallei en Rijn een begin gemaakt met de bouw van een pergola (waar we zodra de gemeente hier vergunning voor verleend een schuur met overkapping van willen gaan maken). Helaas was het die dag hondenweer maar gelukkig toch nog enkele bikkels die gekomen waren. Onder meer overbuurman Hans en Frits van de Stichting en vrijwilliger bij de Pluktuin. Hans (niet op de foto in de stromende regen tijdens het zetten van de poeren, maar twee dagen later in een stralend zonnetje) en Frits hebben met een klein beetje hulp van Petra in de stromende regen alle poeren op hun plek gezet. Frits heeft vervolgens een mooie constructie bedacht waardoor we m.b.v. een krik de poeren nog laatste stukje op hun plaats konden manoeuvreren. De basis staat er en de staanders zijn zover voorbereid. Binnenkort hopen we die te gaan plaatsen. Daarna willen we m.b.v. een materialenlift de ring en dwarsbalken gaan plaatsen. Voorlopig kan over de pergola dan tentdoek om droog te kunnen zitten. We hopen dat de gemeente vaart maakt met de visie op de Wageningse Eng waarna bestemmingsplan kan worden aangepast en we hopelijk eindelijk (na ong. 7 jaar) een echte overkapping en schuur mogen gaan bouwen. Ondanks slechte weer en lage opkomst toch een geslaagde burendag. We willen volgend jaar weer deelnemen aan de burendag en hopen dan op beter weer.